Вакансії

Виконавчий комітет Славутської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

спеціаліста І категорії-юриста сектору опіки, піклування та усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей.

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України;

– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

– досконале володіння державною мовою, основами діловодства, вміння працювати на  комп’ютері, знання програмних засобів.

Особи, які відповідають основним  кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заява про участь у конкурсі;

– особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копія документа, який посвідчує особу (паспорта); копія документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

– копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).
Термін подання документів – 30 днів  дня опублікування  оголошення.

Для ознайомлення з переліком питань та отримання додаткової інформації щодо умов конкурсу, функціональних обов’язків, умов оплати праці  звертатись у виконавчий комітет Славутської міської ради кабінет №14. Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті Славутської міської ради: www.slavuta-mvk.info

Адреса: 30 000, м. Славута, вул. Соборності, 7, телефон для довідок 2-24-39, 2-12-08.

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантної посади

спеціаліста І категорії-юриста сектору опіки, піклування та усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей.

 

 1. Повноваження виконавчих органів міських рад щодо захисту прав дітей (ст. 32 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 2. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей.
 3. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальні установи для дітей.
 4. Профілактика правопорушень серед дітей (Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”)
 5. Контроль і нагляд за діяльністю органів і служб у справах дітей та спеціальних   установ для дітей.
 6. Визначення термінів: дитина, дитинство, охорона дитинства (Закон України «Про охорону дитинства».
 7. Визначення термінів: безпритульні діти, дитина – інвалід, дитина – біженець.
 8. Визначення термінів: неповна сім’я, багатодітна сім’я, прийомна сім’я.
 9. Законодавство про охорону дитинства та його завдання. Основні принципи охорони дитинства.
 10. Організація охорони дитинства.
 11. Права дитини на життя та охорону здоров’я, достатній життєвий рівень, ім’я та громадянство.
 12. Право дитини на вільне висловлювання думки та отримання інформації, на захист від усіх форм насильства.
 13. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини.
 14. Утримання і виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних дітей.
 15. Захист прав дітей –інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку.
 16. Надання статусу дитини-сироти.
 17. Надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.
 18. Які є форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського   піклування?
 19. Яка дитина вважається малолітньою а яка неповнолітньою?
 20. Повна цивільна дієздатність (ст.34 Цивільного кодексу України)
 21.   Фізичні особи,  над якими встановлюється опіка та піклування (ст.ст.    58, 59 Цивільного кодексу України).
 22. Правове регулювання реалізації права на доступ до публічної інформації за    інформаційним запитом: форми та вимоги до запиту.
 23. Строк розгляду запитів на публічну інформацію (ст.20 Закону України «Про доступ  до публічної інформації».
 24. Основні функції служби у справах дітей (Положення про службу у справах дітей).
 25. Права працівників служби у справах дітей.
 26. Підстави позбавлення батьківських прав.
 27. Поняття позовної давності.  Загальна та спеціальна позовна давність.
 28. Які діти можуть бути усиновлені?
 29. Усиновлення дитини громадянами України.
 30. Здійснення нагляду за усиновленими дітьми.
 31. Захист житлових та майнових прав дітей.

 

Секретар ради                                                           С.В.Медведєва

 

 

 

 

 

Перелік питань

для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантної посади

адміністратора ЦНАП

 

 1. Поняття адміністративної послуги.
 2. Законодавство України у сфері надання адміністративних послуг.
 3. Сфера дії закону «Про адміністративні послуги».
 4. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг
 5. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг
 6. Обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг в контексті ЗУ «Про адміністративні послуги».
 7. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг
 8. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги
 9. Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 року №44.
 10. Порядок надання адміністративних послуг
 11. Строки надання адміністративних послуг
 12. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір)
 13. Поняття та основні завдання Центру надання адміністративних послуг.
 14. Основні завдання та функції адміністратора ЦНАПу.
 15. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг
 16. Надання супутніх послуг в приміщенні ЦНАПу.
 17. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг
 18. Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р.
 19. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр надання адміністративних послуг.
 20. Робота інформаційного підрозділу центру надання адміністративних послуг.
 21. Керування чергою в центрі надання адміністративних послуг.
 22. Прийняття заяви та інших документів у центрі надання адміністративних послуг.
 23. Опрацювання справи (вхідного пакета документів) в центрі надання адміністративних послуг.
 24. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення.
 25. Єдиний державний портал адміністративних послуг
 26. Реєстр адміністративних послуг.
 27. Положення про Центр надання адміністративних послуг.
 28. Перелік основних адміністративних послуг, які можуть (повинні) надаватися через Центри надання адміністративних послуг.
 29. Місце адміністративних послуг в загальній системі муніципального менеджменту.
 30. Яким чином можна дослідити якість надання адміністративних послуг.

Керуючий справами                                                      В.Л.Крута

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи

 

 1. Повноваження виконавчого комітету, організація роботи виконавчого комітету міської ради.
 2. Виконавчий комітет міської ради, склад виконавчого комітету.
 3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 4. Основні повноваження міського голови.
 5. Як здійснюється прийняття на службу в органи місцевого самоврядування?
 6. Державна політика України у сфері управління якістю.
 7. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
 8. Оплата праці та відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.
 9. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
 10. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування.
 11. Порядок укладання та розірвання трудового договору з керівниками комунальних підприємств міста.
 12. З якою метою проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань. Хто не підлягає щорічній оцінці?
 13. Порядок розгляду звернень громадян. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. (Закон України «Про звернення громадян»).
 14. Яку інформацію зобов’язані оприлюднювати розпорядники інформації (Закон України «Про доступ до публічної інформації»)
 15. Що відноситься до персональних даних.? Які персональні дані не є конфіденційною інформацією?
 16. Загальні вимоги до обробки та використання персональних даних (Закон України «Про захист персональних даних»)
 17. Відносно яких осіб в органах місцевого самоврядування (міська рада) проводиться спеціальна перевірка? Які посади відносяться до вказаної категорії осіб?
 18. Які особи в органах місцевого самоврядування підлягають перевірці передбаченій ЗУ ” Про очищення влади”?
 19. Які відомості підлягають перевірці відповідно до ЗУ ” Про очищення влади”? ( ст.5)
 20. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міських голів, секретарів міських, рад, депутатів місцевих рад при прийнятті рішень відповідною радою.
 21. Якими нормативними документами регламентується оплата праці в органах місцевого самоврядування? Які складові заробітної плати належать до тих, які підлягають обов’язковій виплаті?
 22. Порядок і умови надання посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток
 23. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.
 24. Колективний договір. Зміст колективного договору.
 25. Випробовування при прийнятті на роботу. Строк випробовування при прийнятті на роботу.
 26. Порядок і умови надання щорічних відпусток.
 27. Перенесення щорічної відпустки. Поділ щорічної відпустки на частини.
 28. Порядок надання соціальних відпусток
 29. Порядок і строки застосування дисциплінарного стягнення.
 30. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 31. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
 32. Трудові книжки (ст.. 48 КзпПУ).

 

Керуючий справами                                                          В.Л.Крута

 

 

 

Виконавчий комітет Славутської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

адміністратор центру надання адміністративних послуг;

головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи (на час відпустки по догляду

за дитиною основного працівника).

Вимоги до кандидатів:

– громадянство України;

– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі  не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років для головного спеціаліста; для адміністратора: стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

– досконале володіння державною мовою, основами діловодства, вміння працювати на  комп’ютері, знання програмних засобів.

Особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заява про участь у конкурсі;

– особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копія документа, який посвідчує особу (паспорта); копія документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік,

– копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).
Термін подання документів – 30 днів  дня опублікування  оголошення.

Для ознайомлення з переліком питань та отримання додаткової інформації щодо умов конкурсу, функціональних обов’язків, умов оплати праці  звертатись у виконавчий комітет Славутської міської ради кабінет №14. Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті Славутської міської ради: www.slavuta-mvk.info

Адреса: 30 000, м. Славута, вул. Соборності, 7, телефон для довідок 2-24-39, 2-12-08.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,
Законів України,
“Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 1. Питання  на  перевірку  знання  Конституції  України
 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України  (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних  меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,  14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання  яких  визначається  та  встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення,  склад  та введення в дію рішень Ради  національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,  117).
 23. Повноваження   місцевих   державних   адміністрацій  (стаття 119).
 24. Статус прокуратури України за  Конституцією  України  (стаття 121).
 25. Система судів в Україні (стаття 125).
 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27. Система адміністративно-територіального устрою України  (стаття 133).
 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки  Крим (стаття 137).
 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31. Повноваження територіальних  громад  за  Конституцією  України (стаття 143).
 32. Статус та повноваження Конституційного Суду  України  (статті 147, 150).
 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін  до  Конституції України (стаття 154).

 

  

Питання на перевірку знання Закону України ,

“Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”

 1.   Поняття місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 2).
 2. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.(ст.7 Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»)
 1. Основні принципи та система місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 4,5)
 1. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування            (стаття16).
 2. Назвати основні повноваження виконавчих органів міських рад ( ст. 27, ст. 28, ст. 29 ст. 30, ст. 35,36,37, ст. 27-40).
 3. Відповідальність органів та  посадових   осіб місцевого самоврядування  перед        територіальними  громадами, перед державою ( ст..75, 76)
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування відповідно до ЗаконуУкраїни  “Про службу в органах місцевого самоврядування” (стаття 4).
 1. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).
 2. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).

10. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).

11. Особливості прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).

12. Присяга посадових осіб органів місцевого самоврядування (ст.11).

13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. (ст.14).

14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15).

15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).

16. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21).

17. Відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21).

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування. (ст.ст. 23, 24).

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету Славутської міської ради.

 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні  засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування як одного з етапів конкурсу, що проводиться  відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (із змінами,  (далі – Порядок проведення конкурсу) та Загального порядку проведення іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого Наказом Головдержслужби від 08.07.2011 року № 164.

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та  здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Славутської міської ради (далі – конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад,  документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на  державну службу, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам,  за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про  що  їм повідомляється  кадровою службою з відповідним  обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин,  він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна  комісія.  Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в  конкурсі не допускаються.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними  умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок  результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями  оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних  посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”  та “Про засади запобігання і протидії корупції”, а  також законодавства з  урахуванням  специфіки  функціональних  повноважень  відповідного структурного підрозділу. Перелік питань  на  перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про засади запобігання і протидії корупції”  (далі – Перелік) наведений у додатку 1 цього Порядку (додається)

1.7. Перелік  питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень виконавчого комітету та його структурних  підрозділів затверджуються міським головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що  ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність,  мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки  питань можуть публікуватися у відповідних  друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті  виконавчого комітету Славутської міської ради, в якому оголошено конкурс, та надаватися для  ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для  участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні  білети  формуються за зразком форми,  наведеної у додатку 2  до  цього  Порядку,  та  затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета  включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання  Конституції України, Законів України “Про державну  службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання і протидії корупції”  та два питання на перевірку знання законодавства з  урахуванням специфіки функціональних повноважень   структурного підрозділу.

1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити  питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з  переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних повноважень  відповідних  структурних підрозділів, затвердженого керівником  державного органу, в якому проводиться конкурс.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних  повноважень  відповідного структурного підрозділу  можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних  білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів  посад.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

1.14. Відділ організаційно – кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної  комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів  про місце і час його проведення.

 

 1. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день  проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних  посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та  процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає  на  запитання  кандидатів  щодо процедури іспиту. Інформація  секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою  для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати  зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку  надати  додаткові  пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути  розв’язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під  час  підготовки  відповідей  на  запитання  екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів  конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення  однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та  за наявності відповідних умов, передбачених пунктом  3.3 цього  розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох  вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам  зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між  собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання  білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в  якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами,  які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у  присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час  складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат  здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету в якому  проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються  прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис  кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний  білет має становити – 60 хвилин.

 1. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна  система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі  знання Конституції України, Законів України “Про  державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”  “Про засади запобігання і протидії  корупції” та успішно справилися із запитаннями на  перевірку  знання  законодавства  з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його  структурного підрозділу.

Чотири бали  виставляються кандидатам, які виявили повні  знання Конституції України, Законів України “Про  державну службу”,“Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання і протидії  корупції” і достатньо володіють знаннями законодавства  з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  державного органу та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння  поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні  поняття нормативно-правових актів, але в  процесі  відповіді  допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли  на  питання у встановлений строк.

 

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту,  проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами  конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне  рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного  білета.  Такі  оцінки виставляються на аркуші з відповідями  кандидата.

 

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за  кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну  відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис  в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з  іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій  службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є  нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути  виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно  склали іспит.

4.6. Кандидати,  які  набрали  менше  50  відсотків від  максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит,  не  можуть  бути  рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку,  передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Керуючий справами                                                                  В.Л.Крута