29.09.2017 р.      29.09.2017 р.   

Додаток:

Визнан. повноваж Гибалюка О.В.